https://www.traditionrolex.com/27
https://www.traditionrolex.com/27

https://www.traditionrolex.com/28

Tytuł strony w przeglądarce

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Historia naszej spółki


Miejski Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu powstał na podstawie umowy Spółki z dnia 05.09.2017r. Wspólnikami są dwie Spółki komunalne: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Oświęcimiu oraz Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o. o. w Oświęcimiu.

Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem 0000697259. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła 01.01.2018r.


Właściciel:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu
Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący - Beata Dubiel
Członek - Jarosław Gałgan
Członek - Barbara Jursa

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu - Krzysztof Drzyżdżyk