Oczyszczanie Miasta

Letnie i zimowe oczyszczanie dróg:

  • Mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz opróżnianie koszy ulicznych,
  • Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w ramach zimowego utrzymania dróg.