https://www.traditionrolex.com/28

Usługi spółki | MZUK Oświęcim

Oferta MZUK

Jako spółka świadcząca usługi o charakterze komunalnym wykonujemy szereg robót niezbędnych dla właściwego funkcjonowania miasta oraz innych jednostek w tym m.in.:

 • wywóz odpadów komunalnych,
 • selektywna zbiórka odpadów,
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych,
 • pielęgnacja terenów zielonych,
 • pielęgnacja drzew i krzewów
 • usługi transportowe,
 • usługi podnośnikiem koszowym,
 • odbiór odpadów zielonych,
 • letnie i zimowe oczyszczanie placów, parkingów, ulic i chodników.
 • przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych
 • utrzymanie przystanków komunikacyjnych