Gospodarka Odpadami

Odbieranie i transport:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  • odpadów wielkogabarytowych,
  • opakowań i odpadów opakowaniowych:

    - szkło bezbarwne i kolorowe,

    - makulatura,

    - tworzywa sztuczne i metale.