https://www.traditionrolex.com/27
https://www.traditionrolex.com/27

https://www.traditionrolex.com/28

Tytuł strony w przeglądarce

Gospodarka Odpadami

Odbieranie i transport:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  • odpadów wielkogabarytowych,
  • opakowań i odpadów opakowaniowych:

    - szkło bezbarwne i kolorowe,

    - makulatura,

    - tworzywa sztuczne i metale.